مقالات

مطالب و دانستنی های کاربردی و آموزشی الاینرهای شفاف

مقایسه تکنیک ارتودنسی ثابت و الاینر نامرئی

الاینر شفاف یک تکنیک ارتودنسی است .

بنابراین اصول ارتودنسی همانند اعمال نیرو ، انکوریج و بیومکانیک ، بایستی در این تکنیک نیز به کار برده شوند.

الاینرهای نامرئی نسبت به دستگاه های ثابت ، دندان ها را بطور متفاوتی حرکت می دهند. بنابراین یادگیری شباهت ها و تفاوت ها بین الاینر های نامرئی و دستگاه های ثابت هنگام تصمیم گیری دندانپزشک در باره شیوه درمان ضوروری است.

ارتودنسی نامرئی برای درمان بعضی از مال اکلوژن ها کارایی بیشتری نسبت به دستگاه های ثابت دارند و کنترل عمودی بیش تر و مدیریت بهتری برای ملاحظات انکوریجی دارد. دانستن نقاط قوت و ضعف الاینرها ، به عنوان یک دستگاه ارتودنسی به دندانپزشک کمک می کند تا بهترین انتخاب را برای درمان یک مال اکلوژن خاص انتخاب کند.   

مقایسه تکنیک ارتودنسی با الاینر شفاف و ارتودنسی ثابت

یک تفاوت اساسی بین شیوه ای که سیستم براکت و سیم دندان ها را حرکت می دهد با روشی که ارتودنسی شفاف این کار را انجام می دهد ، این است که دستگاه های ثابت دندان ها را میکشند (pull) در حالی که الاینر ها دندان ها را هل می دهند (push) الاینر روی دندان ها دفرم می شود و الاستیسیته ی ماده ی الاینر دندانها را به موقعیت صحیح هل می دهد .

اتچمنت های optimized نیز یک سطح صاف و فعال ایجاد می کنند تا الاینر نیروی فشار بر این سطوح را ایجاد کرده و بتواند بر حرکات دندانی همانند اکستروژن یا چرخش تاثیر بگذارد. دستگاه های ثابت با استفاده از سیمی که درون اسلات براکت قرار می گیرد ، دندان ها را درگیر می کند. هرچه سیم ضخیم تر و محکم تر باشد rigid ، engagement بهتری اتفاق می افتد .

در الاینر های شفاف ماده الاینر دورتادور دندان ها را می پوشاند و به این طریق دندان ها engage می شوند. هرچه ماده الاینر بیش تر دور تادور دندان را احاطه کند ، engagement بیش تر می شود. در دندان هایی که طول تاج کلینیک بلند تر و سطح بیشتری دارند engagement بهتری اتفاق می افتد و بنابراین حرکت دندان بیشتر اعمال می شود.برعکس در دندان های با طول تاج کلینیک کوتاه و سطح کمتر ، engagement کمتری رخ داده و حرکت دندان کمتر اعمال می شود. یک راه برای افزایش نیرو در الاینر بر روی دندان هایی با مورفولوژی کوچک ، گذاشتن اتچمنت بر روی آن دندان است .این کار مساحت سطح دندان را بیش تر می کند و engagement الاینر روی دندان ها را افزایش می دهد و کمک می کند که حرکت دندان از نظر بالینی اتفاق بیفتد.(به عنوان مثال لترالpeg-shaped)


جدول مقایسه الگوهای متفاوت در دستگاه های ثابت با الاینرهای شفاف

  دستگاه ثابت الاینر نامرئی

نیرو

اعمال Pull روی دندان ها

اعمال Push روی دندان ها

Engagement

سیم درون براکت :

هرچه سیم

 سنگین تر،

Engagement  بهتر

پلاستیک دورتادور دندان ها :

هرچه مقدار پلاستیک پوشاننده دندان ها بیشتر ، Engagement بهتر

انکوریج

انکوریج متقابل :

قانون سوم نیوتن

سگمان های انکوریج می تواننداز قبل تعیین شوند

اکستروژن

تک دندان

سگمان قدامی

اینتروژن

فقط اینتروژن نسبی

کل سگمان ها یا اینتروژن انتخابی

Inclination ریشه

کنترل Inclination  ریشه با کمک جایگذاری براکت ها و خم های سیم

کنترل Inclination ریشه با اتچمنت هایOptimized و خم های Gable مجازی

تورک

تورک لبیال یا لینگوال ریشه

تورک لینگوال ریشه با کمک Power

ridge ها

Inclination  ریشه

حین مرتب شدن اینسیزورها تمایل به پروکلاین شدن دارند

کنترل عالی روی Inclination ثنایا

کنترل عمودی

با مرتب شدن و پروکلاین شدن ثنایا اوربایت و اورجت کاهش می یابد

کنترل عمودی عالی در بیماران با اورجت و اور بایت حداقل

تصحیح میدلاین

وابسته به استفاده از الاستیک ها

قابل پیش بینی

دیسکرپانسی سایز دندان

نیاز به محاسبه و تنظیم برای اواسط درمان تا انتهای درمان

با استفاده از نرم افزار به دقت قابل محاسبه است


دستگاه های ثابت الاینرهای شفاف نیرو اعمال pull روی دندان ها اعمال push روی دندان ها Engagement سیم درون براکت : هرچه سیم سنگین تر ، engagement بهتر پلاستیک دورتادور دندان ها : هرچه مقدار پلاستیک پوشاننده دندان ها بیشتر ، engagement بهتر

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید